Bip Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach
I półrocze 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marta Jakobiszyn   
środa, 15 października 2014 17:06

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli
przez instytucje zewnętrzne
za okres I półrocza 2014 roku


Lp.

Organ kontrolujący
(bez kontroli
Wydziału Budżetu
oraz 
innych Wydziałów UM)

 

Wyniki kontroli
(zalecenia
pokontrolne) 
Ilość
kontroli
Termin realizacji zaleceń 
wynikającyh z protokołu, 
decyzji itp.
Informacja na temat
wykonania zaleceń
Termin wykonania
zaleceń pokontrolnych
1.

Kabud usługi inwestorskie
Andrzej Król

Zgodnie z protokołem z dnia 17.01.2014r.
oddanym do Wydziału Edukacji 04.02.2014r.

Roczny Przegląd Budowlany.

Obiekt może być użytkowany
zgodnie z przeznaczeniem.

1 -

W miarę możliwości
i środków finansowych.

-
2.

Czesław Jęczmiński

Zakład Usługowo- hendlowy INSTAL-BUD

Zgodnie z protokołem z dnia 26.02.2014r. przekazanym do Wydziału Edukacji 13.03.2014r.

Roczny przegląd gazowy budynku szkoły i mieszkań służbowych.

Brak zaleceń.

1 - - -
3. Kuratorium Oświaty

Kontrola planowa z dnia 14.03.2014r. przekazana do Wydziału Edukacji dnia 18.03.2014r.

Kontrola sprawdzająca stopień przygotowania szkoły do przyjęcia sześciolatków.

Zgodnie z protokołem nr NP.-EK. 557.5.2014
- brak uwag

1 - - -
4.

Zakład Konserwacji i Legalizacji Gaśnic

Mieczysław kwinta

Zgodnie z protokołem z dnia 23.04.14r przekazanym do Wydziału Edukacji 27.05.2014r.

Roczny oraz pięcioletni przegląd gaśnic i hydrantów .

Brak możliwości sprawdzenia ciśnienia i wydatków wody ze względu na przeciekanie instalacji hydrantowej.

1 - - -
5.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Zgodnie z protokołem nr 131/209/NSS/210/2014 z dnia 12.05.2014r. przekazanym do Wydziału Edukacji dnia 27.05.2014r.

Kontrola mająca na celu ocenę stanu sanitarnego szkoły.

Nie wykazano nieprawidłowości

1 - - -
6.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Zgodnie z protokołem Nr 65/1209/02/2014 z dnia 20.05.2014r. oddanym do Wydziału Edukacji 27.05.2014r.

Kontrola realizowanego w szkole programu „Trzymaj Formę”. 

Brak zastrzeżeń i uwag.

1 - - -

 

Osoba odpowiedzialna : Beata Kalinowska (Dyrektor SP20)

Poprawiony: piątek, 19 grudnia 2014 10:45