Bip Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach
II półrocze 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marta Jakobiszyn   
piątek, 24 lipca 2015 13:44

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 
przez instytucje zewnętrzne 
za okres II półrocza 2014 roku


Lp.

Organ kontrolujący
(bez kontroli 
Wydziału Budżetu 
oraz innych Wydziałów UM)

 

Wyniki kontroli
(zalecenia
pokontrolne)
Ilość
kontroli
Termin realizacji zaleceń
wynikającyh z protokołu,
decyzji itp.
Informacja na temat
wykonania zaleceń
Termin wykonania
zaleceń pokontrolnych
1.

Urząd Miasta Katowice Wydział Audytu i Kontroli

Zgodnie ze sprawozdaniem z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Wydział Audytu i Kontroli w zakresie: "Prowadzenia przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice stron Biuletynu Informacji Publicznej" z dnia 08.09.2014r. Dokonana kontrola wykazała:

- strona nie zawiera instrukcji korzystania ze strony BIP

Brak informacji o:

- prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach iż zasadach udostępniania danych w nich zawartych

- naborze kandydatow do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określanym w przepisach odrębnych.

- przebiegu i efektach kontroli przeprowadzonych w jednostce.

-sposobie dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu jednostki i nie udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zamieszczone na stronie informacje nie zostały opatrzone danymi określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji.

Logo BIP w górnej części strony jest w kolorze żółto-czerwonym, zamiast biało-czerwonym.

1

30 dni od daty otrzymania Informacji Pokontrolnej Wszystkie zalecenia
zostały
wykonane w trybie natych-miastowym
Wszystkie zalecenia 
zostały 
wykonane w trybie
natych-miastowym
2.

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Sosnowcu. Rejonowy Zakład Kominiarski nr 13 w Katowicach

Zgodnie z protokołem nr 1579 z dnia 24.11.2014r. przekazanym do Wydziału Edukacji dnia 27.11.2014r. Roczny przegląd przewodów kominowych-dymowych-spalinowych-wentylacyjnych. Kontrola mająca na celu sprawdzenie

-drożnośc przewodów kominowych

-siły ciągu kominowego (ciśnienia) zapewniającego prawidłowe działanie podłączonych przewodów urządzeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

-czy występują uszkodzenia: głowic kominowych ponad dachem, kanałów, czopuchów, rur itp. łączników, włazów, drabin, drzwiczek kominowych (rewizyjnych - wyciorowych) ław kominowych, nasad kominowych.

- czy istniejedogodny dostęp do czyszczenia i przeprowadzania okresowych kontroli przewodów kominowych i urządzeń mających związek z kominami.

- czy pomieszczenia, w których zainstalowane są urządzenia wentylacyne w tym: nawiewne i wywiewne.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

1 - - -
3. Państwow Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Zgodnie z protokołem 4048/1209/NS/H77/14 z dnia 30.09.2014r. przekazanym do Wydziału Edukacji dnia 03.10.2014r. Kontrola mająca na celu ocenę stanu sanitarnego w kuchni.

W trakcie kontroli stwierszono nieprawidłowości:

- brudne ściany i sufity w pomieszczeniach wyparzania jajek, magazynie oraz w szatni dla personelu.

- Rozporządzenie WE nr 852/2004 PE i Rady z dn. 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (DZ.Urz. UE L 139 z 30.04.204r. str 1)

Rozdz. II pkt 1 b, c

1 Termin usunięcia nieprawidłowości sanitarno-technicznych wyznaczono na 31.03.2015r. - -


 

Osoba odpowiedzialna : Beata Kalinowska (Dyrektor SP20)

Poprawiony: piątek, 24 lipca 2015 14:23