Bip Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach
II półrocze 2013 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marta Jakobiszyn   
środa, 15 października 2014 17:39

 

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli
przez instytucje zewnętrzne
za okres II półrocza 2013 roku


Lp.

Organ kontrolujący
(bez kontroli
Wydziału Budżetu
oraz 
innych Wydziałów UM)

 

Wyniki kontroli
(zalecenia
pokontrolne) 
Ilość
kontroli
Termin realizacji zaleceń 
wynikającyh z protokołu, 
decyzji itp.
Informacja na temat
wykonania zaleceń
Termin wykonania
zaleceń pokontrolnych
1.

Piotr Buk PB Consulting

Profesjonalne Doradztwo w Zakresie

Bezpieczeństwa

Zgodnie z protokołem z dnia 25.07.2013r. przekazanym do wydziału Edukacji 31.07.2013r.

1

Należy zlikwidować materiał łatwopalny z dróg ewakuacyjnych (boazerie)

Zgodnie z planem remontów.

-
2.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontroli dokonała p. Natalia Skupiewska

Zgodnie z protokołem kontroli z dnia 18.11.2013r. przekazanym do Wydziału Edukacji 19.11.13r. dotyczącym warunków do odbywania nauki przez słuchaczy _ szkoły Nova, której SP20 wynajmuje sale lekcyjne.

Brak zaleceń.

1 - - -
3.

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy


Zgodnie z Protokołem nr 1408 z dnia 12.11.2013r. przekazanym do Wydziału Edukacji 19.11.13r.

Brak zaleceń.

1 - - -
4.

Kuratorium Oświaty w Katowicach

Ewaluacja całościowa. Zgodnie z raportem z dnia 09.10.2013r. przekazanym do Wydziału Edukacji 15.10.2013r.

Brak zaleceń.

1 - - -

 

Osoba odpowiedzialna : Beata Kalinowska (Dyrektor SP20)

Poprawiony: piątek, 19 grudnia 2014 10:45