Bip Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach
I półrocze 2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marta Jakobiszyn   
piątek, 10 marca 2017 22:59

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 
przez instytucje zewnętrzne 
za okres I półrocza 2015 roku


Lp.

Organ kontrolujący
(bez kontroli 
Wydziału Budżetu 
oraz innych Wydziałów UM)

 

Wyniki kontroli
(zalecenia
pokontrolne)
Ilość
kontroli
Termin realizacji zaleceń
wynikającyh z protokołu,
decyzji itp.
Informacja na temat
wykonania zaleceń
Termin wykonania
zaleceń pokontrolnych
1.

Kabud usługi inwestorskie
Andrzej Król

Zgodnie z protokołem z dnia 17.01.2015r. 
oddanym do Wydziału Edukacji 27.01.2015r.

Kontrola stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektu budowlanego wraz z oceną stanu technicznego (kontrola pięcioletnia, budowlana)

1 Zgodnie z kolumną 5 protokołu dotyczącą orientacyjnego zakresu robót

W miarę posiadanych środków finansowych, zgodnie z planem remontów

-
2.

Kuratorium Oświaty w Katowicach

Zgodnie z protokołem nr - EK.5532.7.2015 z dnia 03.02.2015r. przekazanym do Wydziału Edukacji 03.02.2015r.. KOntroli poddano zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształćenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność, w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych, z oddziałami ogólnodostępnymi lub/i integracyjnymi. KOntrola nie wykazała nieprawidłowości.

1 Nie wydano zaleceń - -
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Zgodnie z protokołem nr 24/1209/NS/HD/2015 z dnia 06.02.2015r. przekazanym do Wydziału Edukacji 06.02.2015r. KOntorli poddano ocenę stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miesjcu zamieszkania. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

1 Nie wydano zaleceń - -
4.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Zgodnie z protokołem nr 563/1209/WS/HZZ/15 z dnia 09.02.2015r. przekazanym do Wydziału Edukacji. KOntrola w związku z wypoczynkiem zimowym - kontroli poddano stołówkę szkolną. Brak uwag.

1 Nie wydano zaleceń - -
5.

Zakład Usługowo-Handlowy INSTAL-BUD - Czesław Jęczmiński

Zgodnie z protokołem z dnia 25.02.2015r. przekazanym do Wydziału Edukacji 03.03.2015r. 

Coroczna kontrola szczelności instalacji i urządzeń gazowych w budynku szkolnym i mieskzaniach służbowych.

1 Nie wydano zaleceń - -
6.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Zgodnie z protokołem nr 68/1209/N3/HO/2015 z dnia 10.03.2015r. przekazanym do Wydziału Edukacji 10.03.2015r. KOntorli poddano stan sanitarny szkoły. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

1 Nie wydano zaleceń - -
7.

Zakład Konserwacji i Legalizacji Gaśnic Mieczysław Kwinta

Zgodnie z protokołem z dnia 16.04.2015r. oddanym do Wydziału Edukacji 30.04.2015r. KOntrola konserwacji, remontu, legalizacji gaśnic oraz z pomiaru ciśnienia wody i wydajności Hydrantów

1 Zgodnie z protokołem Hydrant na 3. piętrze w pionie kuchni niesprawny z uwagi na braku wody. Brak możliwości sprawdzenia szafki hydrantowej i hydrantu znajdującego się w piwnicy z uwagi braku możliwości otwarcia - -

 

Osoba odpowiedzialna : Beata Kalinowska (Dyrektor SP20)

Poprawiony: niedziela, 12 marca 2017 23:19