Bip Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach
I półrocze 2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marta Jakobiszyn   
niedziela, 12 marca 2017 23:29

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 
przez instytucje zewnętrzne 
za okres I półrocza 2016 roku


Lp.

Organ kontrolujący
(bez kontroli 
Wydziału Budżetu 
oraz innych Wydziałów UM)

 

Wyniki kontroli
(zalecenia
pokontrolne)
Ilość
kontroli
Termin realizacji zaleceń
wynikającyh z protokołu,
decyzji itp.
Informacja na temat
wykonania zaleceń
Termin wykonania
zaleceń pokontrolnych
1.

Kuratorium Oświaty 

W dniu 25.04.2016r. przeprowadzono kontrolę organizacji pracy świetlicy szkolnej. Brak uwag. 1 Nie wydano zaleceń - -
2.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontroli w dniu 19.04.16r. poddano budynek szkolny w związku z trwającą na terenie miasta akcją odszczurzania. Brak uwag. 1 Nie wydano zaleceń - -
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Kontroli w dniu 19.04.16r. poddano stan sanitarny szkoły. Brak uwag. 1 Nie wydano zaleceń - -
4.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrolę przeprowadzono 15.06.2016r. Dotyczyła realizacji programu "trzymaj formę". Brak uwag. 1 Nie wydano zaleceń - -
5.

Kabud usługi Inwestorskie Andrzej Król

Kontrolę rocznego przeglądu budowlanego. Kontroli dokonano 18.01.2016r. 1 Sukcesywne działania w miarę posiadanych środków zgodnie z protokołem oddanym do UM w dniu 01.03.2016r. - -
6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

 

Kontrola obiektu użytkowego dokonana w dniu 12.02.2016r. Bez uwag. 1 Nie wydano zaleceń - -
7. Zakład usługowo-handlowy Instal0Bud

 

KOntrola szczelności instalacji gzowej w budynku skzoły i mieszkaniach służbowych przeprowadzono w dniu 22.02.2016r. Bez uwag. 1 Nie wydano zaleceń - -
8. Zakład konserwacji i Legalizacji Gaśnic Mieczysław Kwinta

 

Kontrola gaśnic i hydrantów 1 Zgodnie z protokołem z dnia oddanym do UM w dniu 01.03.2016r.
- -
9. Kuratorium Oświaty

 

W dniu 28.06.16r. przeprowadzono kontrolę dotyczącą Organizacji i tematyki zajęć dydakyczno-wychowawczych i opiekuńczych w szkołach w ostatnim tygodniu nauki. Bez uwag.  1 Nie wydano zaleceń - -

 

Osoba odpowiedzialna : Beata Kalinowska (Dyrektor SP20)


Poprawiony: niedziela, 12 marca 2017 23:51