Bip Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach
II półrocze 2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marta Jakobiszyn   
niedziela, 12 marca 2017 23:42

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 
przez instytucje zewnętrzne 
za okres II półrocza 2016 roku


Lp.

Organ kontrolujący
(bez kontroli 
Wydziału Budżetu 
oraz innych Wydziałów UM)

 

Wyniki kontroli
(zalecenia
pokontrolne)
Ilość
kontroli
Termin realizacji zaleceń
wynikającyh z protokołu,
decyzji itp.
Informacja na temat
wykonania zaleceń
Termin wykonania
zaleceń pokontrolnych
1.

Piotr Buk Profesjonalne Doradztwo w Zakresie Bezpieczeństwa

W dniu 23.08.2016r. przeprowadzono kontrolę stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach 1 Nie wydano zaleceń - -
2.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontroli dokonano w dniu 03.10.16r. Kontrolowano ocenę stanu sanitarno-higieniczneg stołówkę szkolną. Brak uwag. 1 Nie wydano zaleceń - -
3. Spółdzielnia Pracy Kominiarzy W dniu 10.11.16r. przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych w budynku skzoły i mieskzaniach służbowych. Bez uwag. 1 Nie wydano zaleceń - -
4.

Kuratorium Oświaty w Katowicach

W dniu 22.11.16r. przeprowadzono kontrolę w związku z oceną dyrektora  1 Nie wydano zaleceń

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

25.11.2016r. przeprowadzono kontrolę w ZOJO prawidłowośc obliczania składek, wystawiania zaświadczeń i zgłaszanie danych da celów ubezpieczeń społecnzych 1 Zweryfikować dane dotyczące wypadków pracowniczych wykazanych 2 były 3, gdyż jeden pracownik nie miał zwolnienia lekarskiego Przekazano zalecenie do ZOJO
6. Centrum Kontroli Placów Zabaw 8.11.2016r. przeprowadzono kontrolę stanu bezpieczeństwa placu zabaw 1 Nie wydano zaleceń - -

 

Osoba odpowiedzialna : Beata Kalinowska (Dyrektor SP20)


Poprawiony: niedziela, 12 marca 2017 23:51