Bip Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach
II półrocze 2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marta Jakobiszyn   
poniedziałek, 12 marca 2018 05:21

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 
przez instytucje zewnętrzne 
za okres II półrocza 2017 roku


Lp.

Organ kontrolujący
(bez kontroli 
Wydziału Budżetu 
oraz innych Wydziałów UM)

 

Wyniki kontroli
(zalecenia
pokontrolne)
Ilość
kontroli
Termin realizacji zaleceń
wynikającyh z protokołu,
decyzji itp.
Informacja na temat
wykonania zaleceń
Termin wykonania
zaleceń pokontrolnych
1. PPE POLAND Sp. z o.o

 

Kontrola w dniu 27.10.2017r.Analiza ryzyka na placach zabaw”
1

Nie wydano zaleceń.


------ ------
2.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Katowicach.

Kontroli w dniu 22.11.2017r. poddano stan sanitarno- higieniczny stołówki w oparciu o arkusz oceny.Brak uwag.
1 Nie wydano zaleceń.
------ ------
3. Spółdzielnia Pracy Kominiarzy
Kontrola w dniu 23.11.2017r. polegająca na sprawdzeniu  stanu technicznej sprawności przewodów kominowych łącznie  z urządzeniami mającymi bezpośredni związek, a kominami.
1 Nie wydano zaleceń.
------- ------


 

Osoba odpowiedzialna : Beata Kalinowska (Dyrektor SP20)


Poprawiony: poniedziałek, 12 marca 2018 08:42