Bip Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach
I półrocze 2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marta Jakobiszyn   
poniedziałek, 12 marca 2018 08:32

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 
przez instytucje zewnętrzne 
za okres I półrocza 2017 roku


Lp.

Organ kontrolujący
(bez kontroli 
Wydziału Budżetu 
oraz innych Wydziałów UM)

 

Wyniki kontroli
(zalecenia
pokontrolne)
Ilość
kontroli
Termin realizacji zaleceń
wynikającyh z protokołu,
decyzji itp.
Informacja na temat
wykonania zaleceń
Termin wykonania
zaleceń pokontrolnych
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Katowicach.

Kontroli w dniu 21.03.2017r. poddano stan sanitarny szkoły

Brak uwag.

1
Nie wydano zaleceń


2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Katowicach.

Kontroli w dniu 11.05.2017r.  poddano budynek szkolny w związku z trwającą na terenie miasta akcją odszczurzania.

Brak uwag.

1
Nie wydano zaleceń.

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Katowicach.

Kontrola w dniu 11.05.2017r. w związku z przekazaniem przez WSSE w Katowicach pismem z dnia 02.05.2017r.interwencji matki dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 20 w Katowicach w sprawie występowania przypadków wszawicy w placówce.

Uwagi i zalecenia:

-Monitorowanie problemu oraz reagowanie na ewentualne sygnały ze strony rodziców i nauczycieli w przypadku zgłoszenia wystąpienia wszawicy

-Wzmóc nadzór nad bieżącą czystością i higieną osobistą dzieci uczęszczających do szkoły

1
Nie wydano zaleceń.

Zwiększono nadzór nad bieżącą czystością i higieną osobistą dzieci uczęszczających do szkoły.

Szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Zdrowotnej

„ Problem z głowy”

rozwieszono informacje (drzwi wejściowe szkoły) jak pozbyć się wszy.


4. Agencja Rynku Rolnego

Kontrola w dniu 07.06.2017r. rozdysponowania darmowych jabłek.

Bez uwag.

1
Nie wydano zaleceń.

5. Kabud Usługi Inwestorskie Andrzej Król

Kontrola w dniu 17.01.2017r. stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektu budowlanego wraz z oceną stanu technicznego – kontrola roczna

Uwagi i zalecenia:

Ujawnione w protokole usterki należy usunąć  w miarę posiadanych środków.

1
Sukcesywne działania w miarę posiadanych środków .

6. IGLOMIREX  Ciszek Spółka Jawna

Kontrola szczelności instalacji gazowej w budynku szkoły i mieszkaniach służbowych przeprowadzono w dniu 21.02.2017r

Bez uwag.

1
------


7. Zakład Konserwacji i Legalizacji Gaśnic Mieczysław Kwinta

Kontrola  w dniu 26.04.2017r. gaśnic i hydrantów.

Uwagi i zalecenia:

Wyniki wydajności nie spełniają wymogów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r.w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

1

Zgodnie z protokołami  oddanym do CUW

w dniu 20.06.2017r,.8. Piotr Buk” PB Consulting”

Kontrola z dnia 14.06.2017r. stanu bezpieczeństwa p-poż.

w budynkach

1
Zgodnie z protokołami  oddanym do CUW w dniu 20.06.2017r,.
 

Osoba odpowiedzialna : Beata Kalinowska (Dyrektor SP20)