Bip Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach
Przetarg o świadczenie usług medycznych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Gaweł   
poniedziałek, 03 grudnia 2012 22:21

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 20 im. Tadeusza Rejtana w Katowicach, ul. Zarębskiego zwraca się z prośba o przesłanie oferty na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla tut. szkoły na rok 2013.

Przy przygotowaniu oferty prosimy o uwzględnienie następujących świadczeń:

  1. badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, w tym badania na „nosicielstwo” z uwagi na otwarcie w szkole oddziału zerowego
  2. orzekanie o zdolności do pracy w określonym zawodzie i na określonym stanowisku pracy
  3. przeprowadzanie badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych niezbędnych dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy
  4. Monitorowanie stanu zdrowia pracujących, zwłaszcza osób wykonujących pracę w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych
  1. prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników, zwłaszcza występowania chorób zawodowych i ich przyczyn oraz przyczyn wypadków w pracy
  2. gromadzenie i przechowywanie informacji o narażeniu zawodowym
  3. rozpoznanie środowiska pracy
  4. udział w komisjach BHP
  5. wdrażanie programów promocji zdrowia.

 

Oferty należy składać do dnia 18.12.2012r. do godz. 12.00 w sekretariacie szkoły

lub przesłać pocztą na adres:

Szkoła Podstawowa nr 20 im. T. Rejtana

Ul. Zarębskiego 2

40- 854 Katowice

Jeśli Państwa oferta okaże się atrakcyjna zaprosimy Państwa do podpisania umowy

na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla tut. szkoły na rok 2013.

Osoba odpowiedzialna : Beata Kalinowska (Dyrektor SP20)

Poprawiony: piątek, 19 grudnia 2014 10:52