Bip Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach
Prowadzone rejestry PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marta Mazur   
poniedziałek, 22 września 2014 14:22
 • rejestr umów najmu
 • rejestr skarg i wniosków
 • rejestr udzielonych zamówień publicznych - faktur
 • rejestr wydanych kart rowerowych
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 • rejestr duplikatów świadectw szkolnych
 • rejestr wydanych dyplomów OKE - ukończenia szkoły podstawowej
 • rejestr odroczeń od obowiązku szkolnego
 • rejestr kontroli wewnętrznych
 • rejestr wydanych środków czystości
 • rejestr wydanych materiałów dla rzemieślnika
 • rejestr wydanych zaświadczeń
 • rejestr uchwał Rady Pedagogicznej
 • rejestr zarządzeń
 • rejestr zaświadczeń Dyrektora Szkoły dotyczących ubiegania się nauczycieli o kolejne stopnie awansu zawodowego
 • rejestr wniosków nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach, ewidencjach i archiwach:

procedura pozyskiwania informacji

wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Osoba odpowiedzialna : Beata Kalinowska (Dyrektor SP20)

Poprawiony: piątek, 20 września 2019 14:32